Jdi na obsah Jdi na menu
 


KLUBÍČKO - klub hrátek bez rodičů, děti 2-5 let

2. 9. 2019

 

Začínáme až od 16. 9. 2019
▪ Kdy: pondělí, středa, čtvrtek 8:30 - 11:30 hod (3 hod)
▪ Kde: MC Studánka (Kaple Domu s pečovatelskou službou, Křivatcová 416/3, Praha Zličín)
▪ Klubíčko funguje jako herna s hlídáním dětí, pod vedením kvalifikované lektorky s pedagogickým
vzděláním a dlouholetou praxí s dětmi a asistentkou
▪ Klubíčko nabízí dopolední program pro děti se vzdělávacím obsahem:
seznámení dětí s hračkami a kamarády v herně, říkanky, zpívání, tanečky, modelování, jednoduchá
cvičení (s využitím dráhy na motoriku a cvičebními pomůckami) jednoduché výtvarné práce na určité
téma – např. podzim, zima, vánoce, jaro, velikonoce apod. pohádka - čtení z knížky, loutkové či
maňáskové divadélko, volná zábava – možnost dětí si samostatně hrát s hračkami a kamarády
▪ děti se učí a rozvíjí se v komunikaci, v navazování nových vztahů v kolektivu, v sociálních a
dovednostních schopností. Rozvíjí se v sebeobsluze, v jemné a hrubé motorice
▪ svačina cca v 10 hodin (přinesou pro děti rodiče)
▪ jedná se o pravidelnou aktivitu, přednost budou mít děti přihlášené k pravidelné docházce a se
zaplacenou permanentkou. V případě volného místa možný jednorázový vstup.
▪ Cena za lekci: ▪ 220 Kč při koupi permanentky na 10 lekcí = 2 200 Kč (jednorázový vstup 300 Kč)
▪ Lektor:
▪ Petra Zemanová (Pedagogické a psychologické vzdělání pro předškolní a mimoškolní děti,
kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Osvědčení - základy pedagogiky a
psychologie pro práci s batolaty a předškoláky, Osvědčení o absolvování workshopu Pohybové hrátky
a jóga pro děti). Osvědčení 1, Osvědčení 2, Osvědčení 3
▪ Asistentky: Lucie Vasilijevic a Simona Györiová
Telefon pro informace o Klubíčku a omluvy (jen pro přihlášené): Petra Zemanová, 702 664 100
Zajímavost ohledně očkování: Nikdo z vedení mateřských center nemá oprávnění, ani povinnost
požadovat po zákonném zástupci dítěte prokázání a doložení rozsahu očkování nezletilého dítěte dle
požadavku ustanovení §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost spadá do kategorie škol,
školských zařízení, dětských skupin či jiných zařízení, které spadají do kategorie živnosti péče o děti
do 3 let v denním režimu a živnosti mimoškolní výchovy a vzdělávání. S tím souvisí i další. Protože MC
Studánka nespadá do kategorie škol, školských zařízení, atd., nemůžeme vydávat potvrzení o úplatě
za předškolní vzdělávání, kterou lze odečítat z daní. Za Klubíčko můžeme vydat pouze potvrzení o
platbě na účet, příp. fakturu pro potřeby zdravotních pojišťoven.

Prosíme účastníky jednotlivých kurzů, kteří mají zájem o potvrzení platby pro účely pojišťovny, aby svou žádost posílali včas na mcstudanka@seznam.cz. 

Nutné uvést: jméno, trvalé bydliště, datum narození.

U lekcí pro děti: datum narození dítěte, trvalé bydliště a jméno rodiče. 

Děkujeme