Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

 

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉHO CENTRA STUDÁNKA, z.s.

1. Provozní doba mateřského centra je dle rozvrhu kurzů a herny upravovaného na každé pololetí. 

2. Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby. Na tyto změny předem včas upozorní. 

3. Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. 

4. Vstupem do mateřského centra se návštěvníci zavazují dodržovat provozní řád. 

5. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů vedoucího herny/lektorů. 

6. Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád mateřského centra, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky mateřského centra, může personál centra napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat bez náhrady vstupného. 

7. Prostor pro kočárky je vyhrazen za vstupními dveřmi v místech, kde nebrání průchodu osob do jiných prostor mateřského centra a divadla.

8. Nenechávejte své děti v mateřském centru bez dozoru. Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo. Prosíme také o pochopení a vstřícnost při řešení případných konfliktů mezi dětmi. 

9. Do čisté zóny na koberci centra je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky nebo přezůvky. 

10. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v čisté zóně na koberci centra zakázána, použijte pro občerstvení k tomu určené stolky a židličky. 

11. Celý areál je nekuřácký 

12. Do mateřského centra je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám v karanténě. 

13. Platí zákaz vstupu zvířat 

14. Všechna zařízení v prostorách mateřského centra se užívají na vlastní nebezpečí. Na bezpečnost dětí dohlíží a ručí za ně doprovod. 

15. Rodiče popř. zákonní zástupci dětí odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v mateřském centru (v jídelní části, na zařízení či majetku centra nebo jinému dítěti či osobě) a to jak v případě úmyslného poškození, tak v případě nedodržení provozního řádu. Rodiče či zákonní zástupci dítěte nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit případnou škodu na hračkách, rozbitém zařízení nebo jiné osobě. 

16. Návštěvníci a rodiče jsou povinni před odchodem z mateřského centra zajistit uvedení centra do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech. 

17. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu. 

18. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Po každém použití WC si všichni pečlivě umyjí ruce. Nočníky se po každém použití umyjí v prostorách WC. 

19. Návštěvníkům centra jsou určeny pouze prostory mateřského centra. 

20. V kuchyňce je návštěvníkovi v průběhu herny k dispozici mikrovlnná trouba, varná konvice a lednice. Můžete si u nás udělat čaj nebo kávu (poplatek 10 Kč se hradí vedoucímu herny).

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákona 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) pro potřeby akcí pořádaných MC Studánka. Budou drženy po dobu nezbytně nutnou.

Nebojte se na nás kdykoliv obrátit, rádi Vám vyhovíme. Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád. Snahou je zajistit bezpečnost dětí, udržet v mateřském centru pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit všem. My se za to vynasnažíme Vám zde pobyt u nás co nejvíce zpříjemnit a zútulnit.